two tone gold diamond circle pendant

two tone gold diamond circle pendant