white gold diamond circle pendant

white gold diamond circle pendant