white gold diamond imperial topaz ring

white gold diamond imperial topaz ring